Drag’eau

Natuurlijk waterbehandeling: slibverwijderaar

Alle gesloten circuits zijn onderhevig aan een oxidatie-effect dat de vorming van een meer of minder dikke, bruine materie veroorzaakt. De klassieke oplossingen voor de verwijdering van afzetting zijn vaak moeilijk te installeren en houden het fenomeen van corrosie niet tegen. De gebruikte chemische producten zijn vaak zeer agressief voor het systeem en het milieu.
Dit is wat men ‘slib’ noemt en het is samengesteld uit verschillende systeemelementen: geoxideerd metaal, verspreiding van bacteriën en algen. Deze Stoffen In Suspensie (SIS) die in de warmte overdragende vloeistof zitten, veroorzaken vaak slechte warmte-uitwisseling, obstructies in de circuits en doorboring van toestellen. Deze afwijkingen hebben een verhoogd verbruik en hogere onderhoudskosten tot gevolg.

Drag'eau
Drag'eau slibverwijderaar

Voor thuis

Wanneer het verwarmings- of airconditioningssysteem minder goed werkt door corrosiefenomenen, daalt het rendement van de emittenten significant. Op lange termijn zijn de effecten op de uitrusting verwoestend en nemen de kosten aanzienlijk toe.

Drag'eau slibverwijderaar

Gemeenschappelijk / tertiair gebouw

Technische installaties van een vastgoedpark hebben onderhoud nodig. De eerste tekenen van een slechte werking door afzetting in de circuits, is wanneer de gewenste temperaturen niet meer bereikt worden. Het is van belang om op te treden en het probleem aan te pakken, voordat de storingen beginnen op te lopen.

Drag'eau slibverwijderaar

Industrie

Op industriële sites vindt men vaak systemen voor warmteproductie, en voor koeling koeltorens die noodzakelijk zijn voor het proces. Wanneer de vloeistoffen vol SIS ztten, is het onontbeerlijk om de circuits te reinigen, waarvoor soms stopzetting van de productie en een vervanging van uitrusting noodzakelijk is.

Drag'eau slibverwijderaar

De slibverwijderaar zonder onderhoud

Vortex-effect

De waterstroom gaat door de Drag’Eau slibverwijderaar en maakt gebruik van een Vortex-effect, dat zich verspreidt in het circuit. Dit maakt het mogelijk om de afzetting die zich gevormd heeft in de installatie opnieuw te doen circuleren. Door het effect van de sonicofysieke® golven, worden de stoffen in suspensie verminderd tot zeer fijne partikels.
Dankzij de centrifugerende kracht die gecreëerd wordt door de Vortex, ze en deze partikels zich af in de vorm van een homogene film, die een passiveringslaag vormt in de leidingen.

Sonicofysieke® golven

Wanneer ze in het apparaat komen worden de watermoleculen versneld (Venturi-fffect) en ontstaat er resonantie met de keramische onderdelen in het apparaat. Ditfysieke fenomeen creëert golven met een lage frequentie en hoge intensiteit.

De warmteoverdragende vloeistof zal de geoxideerde metalen, bacteriën en algen in de afzetting opneiuw beperken.

Herstructurering

De synergie van het Vortex-effect en de
sonicofysieke golven® maakt het mogelijk om de moleculaire cluster van het water te herstructureren. Het water krijgt zo een betere solvatatiekracht en het is niet agressief voor het circuit en voorkomt verspreiding van bacteriën en algen. De circuits worden gestabiliseerd en hun levensduur wordt verlengd.

Oplossing

Drag’Eau is gespecialiseerd in natuurlijke waterbehandeling en heeft zijn innoverende slibverwijderaar, die een vervanging is voor chemische of hydromechanische ontstopping van de leidingen, ontwikkeld en gepatenteerd.

Na enkele weken van behandeling met het procedé, nemen de stoffen in suspensie af en worden ze gewijzigd zodat de warmteoverdragende vloeistof opnieuw schoon en niet-agressief wordt.

Behandeling

Preventief en curatief

  • Neutralisering en passivering van de corrosie
  • Volledige reiniging van het netwerk
  • Warmteoverdracht stabiliseert en geen onderhoud meer nodig
  •  De levensduur van de gehele installatie wordt verlengd
  • Vermindering energieverbruik